Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych
2.5 Promocja Przedsiębiorczości
2.5 Aktualności
2.5 Informacje Podstawowe
2.5 Informacje dla Beneficjentów - Projektodawców
2.5 Informacje dla Beneficjentów Ostatecznych
2.5 Dokumenty
3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
3.4 Aktualności
3.4 Informacje Podstawowe
3.4 Informacje dla Wnioskodawców
3.4 Dokumenty
3.4 Ogłoszenia o Przetargach
System Monitorowania
KASZMIR
Inne
Dokumenty ZPORR
Ustawy, rozporządzenia oraz inne dokumenty
Generator Wniosków
Generator Wniosków Płatniczych
Ewaluacje
Promocja
Statystyka
Linki
Pomoc
Kontakt
Szukaj
   ok


Strona główna ZPORR »

 

 

2.5 Aktualności

Przechowywanie dokumentacji projektowej

2012-04-03

 

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ostatecznym terminem do którego należy przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu w ramach Działania 2.5 ZPORR jest 31 grudnia 2014 r.

pobierz pismo

 

System Monitorowania i Raportowania KASZMIR

2009-01-19

 

W związku ze zbliżającym się zamknięciem programu ZPORR uprzejmie informujemy, że System Monitorowania i Raportowania KASZMIR zostanie wyłączony 1 marca 2009 r. Zalecamy zrobienie archiwum dokumentów związanych z projektem dla celów ewentualnej kontroli. Wersje elektroniczne dokumentów sprawozdawczych można zapisać jako pliki Worda (doc) albo Excela (xls) bądź jako strony WWW (html). Aby zachować harmonogramy jako strony WWW należy w przeglądarce wybrać polecenie Plik - Zapisz stronę jako...).

 

"Najlepsze praktyki na Śląsku. Jak najmniejsze firmy rosną dzięki unijnym funduszom"

2008-07-28

 

Informujemy, że GARR S.A. wydał katalog podsumowujący programy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach ZPORR oraz prezentujący wybrane przedsięwzięcia, które mogą służyć jako dobre praktyki. Życzymy miłej lektury! Pobierz katalog

 

Nowy adres GARR S.A.

2007-07-31

 

Informujemy, że od dnia 30.07.2007 r. siedziba GARR S.A. znajduje się przy ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice. Centrala telefoniczna GARR S.A.: 032/ 72-85-800, nr fax: 032/ 72-85-803.

 

Zmiana terminu przeprowadzki GARR S.A.

2007-07-19

 

W nawiązaniu do aktualnośći z dnia 20.06.2007 r. uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu przeprowadzki GARR S.A. do nowej siedziby.

Sekretariat GARR S.A. urzęduje: do dnia 27 lipca przy ul. Wita Stwosza 31, od dnia 30 lipca przy ul. Powstańców 17. Pozostałe dane zawarte we wspomnianej aktualności nie ulegają zmianie.

Za wynikłe zamieszanie serdecznie przepraszamy.

 

Zmiana nr fax GARR S.A.

2007-07-11

 

Informujemy, iż nastąpiła zmiana w numerze fax GARR S.A. - nowy nr to 032/ 72-85-803.

Aktualizacja Generatora Wniosków Płatniczych

2007-06-21

 

W związku ze zgłaszanymi problemami w zakresie funkcjonowania GWP, 13 czerwca br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została udostępniona nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 1.0.1.34. W ww. wersji GWP wprowadzono następujące zmiany w zakresie ZPORR - poprawiono walidację dotyczącą pola 15 „Wnioskowana kwota” z poz. 20. Przygotowując wniosek o płatność należy pobrać aktualną wersję GWP. Przejdź do strony

 

Zmiana lokalizacji GARR S.A.

2007-06-20

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje,  że z dniem 1 lipca zmienia lokalizację. Adres nowej lokalizacji: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 17 (budynek Centrali Zaopatrzenia Górnictwa).

Centrala telefoniczna GARR S.A.: 032/ 72 85 800 fax. 032/ 72 85 803. Adresy mailowe pozostają bez zmian.

Sekretariat GARR S.A. urzęduje: do dnia 6 lipca przy ul. Wita Stwosza 31, od dnia 9 lipca przy ul. Powstańców 17.

W związku z przeprowadzką na przełomie czerwca/lipca, mogą nastąpić utrudnienia w komunikacji i dostępie do usług, za co z góry serdecznie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, by proces ten potrwał jak najkrócej, a uciążliwości były jak najmniej odczuwalne - Zarząd oraz Pracownicy GARR S.A.

 

Generator Wniosków Płatniczych cd.

2007-05-30

 

W nawiązaniu do aktualności z dnia 28.05.2007 r. informujemy, że zamieściliśmy plik pomocniczy, ułatwiający wypełnianie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność w GWP.  Przejdź do strony

 

Generator Wniosków Płatniczych

2007-05-28

 

Informujemy, że od dnia 04.06.2007 r. przyjmujemy wnioski o płatność sporządzone wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych. Aplikacja dostępna jest do pobrania na stronie http://www.zporr.garr.pl/?p=/menu/4/4.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o płatność w GWP beneficjent powinien zwrócić się do GARR S.A. z prośbą o przekazanie pliku xml, wyeksportowanego z SIMIK. Plik stanowi podstawę przygotowania wniosku o płatność w GWP. W celu uzyskania pliku xml należy przesłać wiadomość na skrzynkę zporr@garr.pl podając w treści numer umowy i nazwę beneficjenta.

Należy pamiętać, że każdorazowe aneksowanie umowy o dofinansowanie wymaga uzyskania od GARR S.A. nowego, aktualnego pliku xml.

 

Dokumenty sprawozdawcze w ramach Działania 2.5 i PEFS

2007-05-22

 

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne seminarium informacyjne "Dokumenty sprawozdawcze w ramach Działania 2.5 (korzystanie z systemu KASZMIR) i PEFS" ostatecznie odbędzie się dnia 30 maja 2007 r. w godz. 12.30-15.00. Rejestracja uczestników od godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy!

 

Termin zakończenia realizacji nowych projektów

2007-04-25

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 19.04.2007 r. informujemy, że MRR zadecydowało, iż dodatkowe projekty, w stosunku, do których IZ ZPORR wyraziła zgodę na podpisanie umów o dofinansowanie projektu, muszą zostać rozliczone (termin złożenia ostatniego wniosku o płatność) najpóźniej do dnia 30 września 2008 roku. Oznacza to możliwość dłuższej realizacji projektu.

 

Listy projektów wybranych w związku z dalszą kontraktacją w ramach ZPORR

2007-04-19

 

Informujemy, że IZ ZPORR ogłosiła listę projektów, z którymi w chwili obecnej GARR S.A. może podpisać umowy dofinansowania projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR – lista do pobrania

Zgodnie z dokumentami programowymi ZPORR realizacja wszystkich projektów musi zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2008 roku. W związku z powyższym wybrane projekty mogą być realizowane pod warunkiem, że zostaną zakończone do 30 czerwca 2008 roku, co we wszystkich przypadkach oznacza konieczność skrócenia czasu trwania projektów.

GARR S.A. zwróciła się z pytaniem do IZ ZPORR dotyczącym procedury dokonywania zmian w wybranych projektach (modyfikacja budżetu, wskaźników itp.) Niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień będziemy kontaktować się indywidualnie ze wszystkimi Projektodawcami.

 

Odwołanie seminarium informacyjnego

2007-04-17

Informujemy, że GARR S.A. zmuszona jest do odwołania seminarium informacyjnego zaplanowanego na 25 kwietnia br. Nowy termin zostanie ustalony w przyszłym tygodniu i podany do wiadomości na stronie internetowej. Nadal przyjmowane są zgłoszenia na seminarium za pomocą systemu Kaszmir.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

Dokumenty sprawozdawcze w ramach Działania 2.5 i PEFS

2007-04-13

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne "Dokumenty sprawozdawcze w ramach Działania 2.5 (korzystanie z systemu KASZMIR) i PEFS".

Seminarium przeznaczone jest dla Beneficjentów Działania 2.5 ZPORR. Poświęcone będzie najczęściej występującym problemom z wypełnianiem dokumentów sprawozdawczych, obsłudze systemu KASZMIR oraz zbieraniu i przekazywaniu informacji o Beneficjentach Ostatecznych w ramach PEFS.

Seminarium odbędzie się w dniu 25.04.2007 r. w Katowicach w budynku przy ulicy Wita Stwosza 31, w sali konferencyjnej nr 2 (parter), w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zgłoszenia należy składać za pomocą formularza dostępnego w module Ankiety systemu Kaszmir. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.04.2007 r.

 

Harmonogram składania wniosków o płatność na 6 kolejnych m-cy

2007-03-21

 

Informujemy, że od dnia 19.03.2007 r. składanie harmonogramów o płatność na sześć kolejnych miesięcy może odbywać się wyłącznie poprzez system KASZMIR.

 

Seminarium "Kontynuacja wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw w ramach nowych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013"

2007-03-08

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza mikroprzedsiębiorców na bezpłatne seminarium informacyjne "Kontynuacja wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw w ramach nowych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013".

więcej »

Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

2007-03-01

 

Informujemy, że zamieściliśmy zmodyfifowany wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Zmiana została dokonana w §2 pkt.1 poprzez usunięcie słowa "rozpoczęcia". Poprzedni zapis stał w sprzeczności z §2 pkt.2 jak również z umową o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Nowe wzory dokumentów dla BO

2007-02-26

 

Informujemy, że w związku z publikacją dnia 22.02.2007 r. rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości zamieściliśmy nowe wzory dokumentów dla BO: 

  1. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego
  2. Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
  3. Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
  4. Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
  5. Dane o pomocy de minimis

Ponadto umieściliśmy nowy wzór dokumentu - Informacja o otrzymanej pomocy publicznej

Nowe rozporzązenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

2007-02-26

 

Informujemy, że dnia 22.02.2007 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006.

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny

2007-02-09

 

Przypominamy, iż zgodnie z par. 3 pkt. 6 umowy Beneficjent przekazuje do IW nie póżniej niż do dnia 15 lutego każdego roku aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny. W związku z powyższym informujemy, iż na stronie został zamieszczony wzór dokumentu. Pobierz plik

Rozbudowa systemu KASZMIR

2007-02-09

 

Informujemy, że system KASZMIR z powodu rozbudowy będzie nieczynny od piątku wieczorem do niedzieli wieczorem (09.02-11.02.2007). Po rozbudowie będzie można składać wersje elektroniczne wszystkich dokumentów sprawozdawczych, m.in. prognozy wydatków na rok n i n+1 (wymagany termin do 15 lutego 2007). Wkrótce opublikujemy zaktualizowane opisy i instrukcje.

Na stronie powitalnej w systemie (widocznej po zalogowaniu) publikowane są informacje i uwagi robocze związane z dokumentami sprawozdawczymi.

Nowa wersja instrukcji do „Wniosku beneficjenta o płatność”

2007-01-25

Informujemy, iż zamieszona została nowa instrukcja do Wniosku Beneficjenta o płatność, która obowiązuje od dnia 01.02.2007 r.

Nowe wzory wniosków dla BO

2007-01-18

W związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenia MGiP z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości informujemy, iż GARR S.A. wprowadziła nowe wzory wniosków składanych przez BO do Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) po 1 stycznia 2007 r. Wnioski składane przed dniem 1 stycznia 2007 r.  obowiązują dotychczasowe wzory.

Zmiana ustawy o opłacie skarbowej

2007-01-11

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 225, poz. 1635) od 1 stycznia 2007 roku opłaty skarbowe od czynności urzędowych mogą być dokonywane wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta – art. 12 ustawy) bez możliwości zapłaty znakami skarbowymi – art. 8 ustawy.

Od 1 stycznia br. obowiązek zapłaty opłaty skarbowej we wszystkich przypadkach powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia czy zezwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ustawy). Zgodnie z w/w Ustawą od 1 stycznia 2007 r. opłacie nie będą podlegały m. in. weksle. W związku z powyższym, weksle własne in blanco składane przez beneficjentów ostatecznych dla zabezpieczenia wykonania umowy wsparcia, nie będą podlegały opłacie skarbowej.

Od nowego roku nie ma też w obiegu tzw. urzędowych blankietów wekslowych. Natomiast, istotne elementy weksla własnego określają powszechnie obowiązujące przepisy art. 101 Prawa wekslowego. „Art. 101. Weksel własny zawiera:

1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;

2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) oznaczenie terminu płatności;

4) oznaczenie miejsca płatności;

5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;

7) podpis wystawcy weksla.”

 

Równocześnie informujemy, iż na stronie zamieściliśmy propozycję wzoru weksla. Pobierz dokument

Sektor transportu - udzielanie pomocy de minimis

2007-01-05

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedstawił stanowisko w sprawie interpretacji pojęcia „sektor transportu” w odniesieniu do udzielania pomocy de minimis. W prezentowanym piśmie wskazał rodzaje działalności należące do Sekcji I Transport, Gospodarka Magazynowa i Łączność wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które mogą być prowadzone przez Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR. Pobierz pismo

Nowa wersja sprawozdania z realizacji projektu

2007-01-03

Informujemy, iż zamieściliśmy na stronie nową wersję sprawozdania z realizacji projektu, która obowiązuje od dnia 09.12.2006 r.

Nowa instrukcja do „Wniosku beneficjenta o płatność”

2006-12-08

Informujemy, iż zamieszona została nowa instrukcja do Wniosku Beneficjenta o płatność, która obowiązuje od dnia 30.11.2006 r.

Obowiązki sprawozdawcze

2006-11-14

Informujemy, iż zamieściliśmy na naszej stronie zaktualizowaną wersję dokumentu dotyczącego obowiązków sprawozdawczych Beneficjentów.

Kwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych

2006-10-12

W związku z wątpliwościami informujemy, iż zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej przesłanej dnia 22 czerwca br. "Beneficjentem Ostatecznym w ramach Działania 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" ZPORR może być osoba fizyczna niezarejestrowana jako bezrobotna, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

W związku z powyższym osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r., ale nie rozpoczęła faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej może ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 2.5 ZPORR".

Obowiązki sprawozdawcze

2006-09-20

W związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.U. 107/2006, poz. 729) zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń wydłużone zostały okresy sprawozdawcze z kwartału do 6 miesięcy. Oznacza to brak obowiązku składania sprawozdań z realizacji projektu za III kwartał b.r. i następne. Najbliższe sprawozdanie będzie składane za II półrocze 2006 r., a następne – roczne za 2006 r. Odpowiednio zostanie zmieniona przez ministerstwo instrukcja wypełniania sprawozdań.

Terminy składania sprawozdań z projektu pozostają bez zmian - sprawozdania okresowe do 7 dni kalendarzowych od zakończenia półrocza kalendarzowego, roczne do 25 dni od zakończenia roku kalendarzowego, końcowe do 25 dni od zakończenia projektu.

Niezależnie należy przekazać poprzez system KASZMIR dane finansowe z realizacji projektu za III kwartał 2006 r. (umieszczane dotychczas w tabelach finansowych będących załącznikami do sprawozdań). W przyszłym tygodniu udostępnione zostaną Państwu formularze w module Ankiety systemu do wprowadzenia odpowiednich danych.

Wyniki konkursu nr 1/2006 z 2.5 ZPORR

2006-07-28

W związku z zakończoną oceną merytoryczną oraz akceptacją listy rankingowej przez Zarząd Województwa Śląskiego prezentujemy wyniki konkursu nr 1/2006 z Działania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości. Wszyscy Wnioskodawcy o wynikach oceny zostaną poinformowani również pisemnie.

Na stronie internetowej zamieszczona została również lista rezerwowa. Przejdź do strony

Nowy wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

2006-07-04

 

GARR zatwierdziła zmodyfikowany wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Nowa umowa dopuszcza zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy pozycjami wydatków powyżej 5% zakładanej wartości wydatku. Ponadto informujemy, że dla umów już zawartych możliwe jest sporządzenie aneksu wprowadzającego dodatkowy zapis w paragrafie 6.

Termin zakończenia realizacji projektu

2006-05-25

 

Informujemy, iż ostateczny termin zakończenia finansowego projektów zgłaszanych w ramach konkursu nr 1/2006 został ustalony na dzień 31.03.2008 r. Jednocześnie wyjaśniamy, iż różnica pomiędzy terminem zakończenia rzeczowego a finansowego wynosi 25 dni kalendarzowych.

Ogłoszenie konkursu 1/2006 Działania 2.5 ZPORR

2006-05-02

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ZPORR Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie GARR S.A. w Katowicach (p. XVII , pok. 30 i 31) lub przesyłać pocztą na adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31 w terminie od 2 maja do 31 maja 2006 roku. Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja 2006 roku o godz. 15.00. Dokumentację konkursową oraz szczegółową instrukcję składana wniosków należy pobrać ze strony internetowej http://zporr.garr.pl/?p=/menu/1/4.

więcej »

Nowy wzór instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność

2006-04-19

 

Informujemy, iż zamieściliśmy na stronie nową wersję instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego z EFS w ramach Działania 2.5. Pobierz plik

Nowe wzory sprawozdań z realizacji projektu

2006-04-10

 

W związku z wejściem w życie dnia 6 kwietnia 2006 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 57, poz. 398), od I kwartału 2006 r. obowiązują sprawozdania i instrukcje na nowych wzorach (obecnie dostępne na stronie www.zporr.gov.pl, w najbliższych dniach również na naszej z wbudowanymi usprawnieniami i zabezpieczeniami).

Jednocześnie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z dnia 4 lipca 2005 r. traci moc. W przypadku ewentualnych korekt do sprawozdań z poprzednich kwartałów stosowane będą wzory sprawozdań zgodne z rozporządzeniem z 4 lipca 2005 r. oraz instrukcje ich wypełniania.

Lista rankingowa Jednorazowych Dotacji Inwestycyjnych - 7 edycja

2006-03-31

 

Publikujemy listę rankingową zaakceptowanych jednorazowych dotacji inwestycyjnych z Działania 2.5 ZPORR, dotyczącą wniosków złożonych do GARR S.A. do 15 marca 2006. Pobierz plik

Lista rankingowa Jednorazowych Dotacji Inwestycyjnych - 6 edycja

2006-03-27

 

Prezentujemy kolejną listę rankingową jednorazowych dotacji inwestycyjnych przyznanych Beneficjentom Ostatecznym Działania 2.5 ZPORR. Pobierz plik

Listy rankingowe Jednorazowych Dotacji Inwestycyjnych - 4 i 5 edycja

2006-03-06

 

Informujemy, iż zamieściliśmy dwie kolejne listy rankingowe jednorazowych dotacji inwestycyjnych przyznanych Beneficjentom Ostatecznym Działania 2.5 ZPORR. Listy dostępne są na stronie 2.5 Informacje dla Beneficjentów Ostatecznych

Nowa wersja harmonogramu płatności

2006-02-24

 

Zamieściliśmy na stronie nowy, obowiązujący wzór Harmonogramu składania wniosków o płatność na 6 kolejnych miesięcy.

Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny

2006-02-15

 

Zgodnie z par. 3 pkt. 6 umowy Beneficjent przekazuje do IW nie póżniej nież do dnia 15 lutego każdego roku aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny. W związku z powyższym zamieszczamy formularz wg. którego należy przygotować prognozę. Pobierz dokument

Prosimy o przesłanie wersji elektronicznej na adres sprawozdania.zporr@garr.pl wpisując temat maila prognoza wydatków budżet n i n+1 - Z/2.24/II/2.5/nr_projektu/05 najpóżniej do 17 lutego br. oraz wersji papierowej podpisanej i opieczętowanej pocztą.

Lista rankingowa Jednorazowych Dotacji Inwestycyjnych - 2 edycja

2006-01-24

 

Prezentujemy kolejną listę rankingową jednorazowych dotacji inwestycyjnych przyznanych Beneficjentom Ostatecznym Działania 2.5 ZPORR. Pobierz plik

Zasady stosowane przy weryfikacji sprawozdań

2006-01-24

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zamieściliśmy dokument zawierający zasady stosowane przy weryfikacji sprawozdań.

Odwołanie awarii serwera

2006-01-19

 

Odwołujemy awarię serwera ogłoszoną dnia 13 stycznia br. W chwili obecnej można już przesyłać sprawozdania pocztą elektroniczną.

Konkursy w 2006 r.

2006-01-16

 

Informujemy, iż został ustalony ramowy plan konkursów dla Działania 2.5 ZPORR:

1 konkurs: 1 maja - 30 maja 2006 r.

Przedstawiony harmonogram konkursów ma jedynie charakter informacyjny i może ulec zmianie. Ogłoszenie o konkursie jest wiążące, gdy zostanie opublikowane w prasie.

Awaria serwera

2006-01-13

 

W związku z awarią serwera wszystkie mail'e wysyłane dnia 12.01.2006 r. na adres sprawozdania.zporr@garr.pl  zostały utracone. Prosimy więc o wstrzymanie się z wysyłaniem sprawozdań pocztą elektroniczną do odwołania. Za powstałe utrudnienia przepraszamy - Sekcja ds. ZPORR.

Nowa wersja Ramowych Wytycznych

2006-01-13

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zamieściliśmy nową wersję "Ramowych Wytycznych dla Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) i Beneficjentów Końcowych (Instytucji Wdrażąjących) ..." z dnia 9 stycznia 2006 r. Pobierz plik

Opodatkowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego - zmiana interpretacji

2006-01-09

 

Informujemy, iż zgodnie z informacją zamieszczoną dnia 09.01.2006 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wartość świadczeń w postaci szkoleń lub kursów otrzymywanych w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Link do strony

Opodatkowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego

2006-01-03

 

Informujemy, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wsparcie szkoleniowo-doradcze, uzyskiwane przez osoby fizyczne przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej w formie mikroprzedsiębiorstwa w ramach Działania 2.5, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podmiot udzielający świadczenia jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi oraz właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu, informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę przychodu z tytułu przedmiotowych świadczeń. Oznacza to, że opodatkowanie dochodu z ww. tytułów następuje w zeznaniu podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Pobierz pismo

Lista rankingowa Jednorazowych Dotacji Inwestycyjnych - 1 edycja

2005-12-22

 

Prezentujemy pierwszą listę rankingową jednorazowych dotacji inwestycyjnych przyznanych Beneficjentom Ostatecznym Działania 2.5 ZPORR. Pobierz plik

Tryb rozpatrywania wniosków BO

2005-12-06

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zamieściliśmy na naszej stronie internetowej procedury rozpatrywania wniosków Beneficjentów Ostatecznych. Dokumenty dostępne są na stronie 2.5 Dokumenty/ Wnioski i umowy o wsparcie BO.

Formularz identyfikacji finansowej BO

2005-11-22

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zamieściliśmy na naszej stronie internetowej wzór formularza identyfikacji finansowej Beneficjentów Ostatecznych.

Koszty kwalifikowane Beneficjentów Ostatecznych

2005-11-18

 

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca nie określiła negatywnego katalogu wydatków, które mogą być pokryte ze środków przekazanych Beneficjentowi Ostatecznemu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności. Tak więc środki w ramach przedmiotowej dotacji mogą zostać przekazane na pokrycie wszelkich wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta Ostatecznego (w tym na środki obrotowe), z zachowaniem ewentualnych zawężeń wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego są udzielane.

Bezpłatne szkolenie dot. sprawozdawczości

2005-11-15

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie  - "Sprawozdawczość w ramach Działania 2.5 ZPORR". Szkolenie poprowadzi Specjalista Sekcji ds. ZPORR w GARR S.A. oraz przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szkolenie odbędzie się 28.11.2005 r. w Katowicach, w sali konferencyjnej nr 2 (parter), przy ul. Wita Stwosza 31, w godzinach od 9.00 do 12.00.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie Karty Uczestnictwa oraz odesłanie jej mailem na adres: zporr@garr.pl do 24 listopada 2005 r. Karta uczestnictwa

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

2005-11-10

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zamieściliśmy nową wersję instrukcji wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Działania 2.5 ZPORR.

Sprawozdania okresowe

2005-10-06

 

Informujemy, iż  sprawozdania z realizacji projektu należy składać do GARR S.A. w wersji papierowej oraz elektronicznej (dyskietka, płyta CD). Niezależnie można przesyłać je w trybie roboczym na adres e-mail: sprawozdania.zporr@garr.pl. W temacie prosimy wpisywać nr projektu oraz rodzaj sprawozdania (okresowe, ew. końcowe).

Równocześnie przypominamy, iż termin składania sprawozdań okresowych za III kwartał 2005 roku upływa 07.10.2005 r.

Wytyczne nt. audytu zewnętrznego

2005-09-30

 

29 września br. opublikowany został przez Instytucję Zarządzającą tekst obowiązujących wytycznych w zakresie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach ZPORR.

więcej »

Adres skrzynki e-mail'owej dot. sprawozdawczości

2005-09-23

 

Informujemy, iż wersje elektroniczne sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych oraz harmonogramów składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy należy przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej pod adresem sprawozdania.zporr@garr.pl w tytule wiadomości wpisując numer wniosku o dofinansowanie.

Sprawozdawczość Beneficjentów

2005-09-22

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umowy Beneficjenci zobowiązani są do składania okresowych sprawozdań. Najbliższy termin sprawozdawczy upływa 30 września - w terminie tym należy złożyć do GARR S.A. harmonogram składania wnisków o płatnośc na sześć kolejnych miesięcy. Natomiast do 7 października należy dostarczyć sprawozdanie okresowe za III kwartał 2005 r. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków sprawozdawczych oraz formularze dokumentów dostępne są na stronie 2.5 Dokumenty/ Sprawozdawczość.

Nowe wzory umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR

2005-08-03

 

25 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U., Nr 137, poz. 1153). Dokument w jednym pliku

Rozporządzenie to zastapiło Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 2285).

Wnioski i umowy o wsparcie Beneficjentów Ostatecznych

2005-07-29

 

Informujemy, że Ministerstwo Gospodarki i Pracy opublikowało oficjalne wzory umów i wniosków dla Beneficjentów Ostatecznych.

Wzory załączników do umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

2005-07-26

 

W związku z ciągłym brakiem oficjalnych wzorów dokumentów przedstawiamy robocze wersje załączników do umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Dokumenty te nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy tak więc mogą ulec zmianie.

Wnioski i umowy o wsparcie Beneficjentów Ostatecznych

2005-07-15

 

Z uwagi na rozpoczęcie realizacji projektów przez część Beneficjentów Działania 2.5 ZPORR umieściliśmy na stronie robocze wersje umów i wniosków o wsparcie Beneficjentów Ostatecznych. Dokumenty te nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy tak więc mogą ulec zmianie.

Baza projektodawców

2005-05-05

 

Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą korzystając ze wsparcia w ramach Działania 2.5 ZPORR "Promocja przedsiębiorczości" - GARR S.A. opublikowała bazę informacyjną, na temat firm, które zostały wyłonione na realizacji projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR.
Baza zawiera dane tylko tych firm, które wyraziły zgodę na ich opublikowanie przed podpisaniem umów do realizacji projektów. Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o bezpośredni kontakt z firmami, które będą realizowały projekty.
Tabela do pobrania

Kolejne konkursy w 2005 roku

2005-04-25

Działanie 2.5 ZPORR cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Projektodawców. W odpowiedzi na 1 konkurs zostało złożonych 47 wniosków na łączną kwotę 36.957.315,78 PLN. W zakończeniu oceny merytorycznej wnioski, które uzyskały wymagane minimum 60 pkt przekroczyły dostępną na 2005 rok alokację środków. W związku z powyższym w 2005 roku nie będą ogłaszane kolejne zaplanowane konkursy.

Wyniki I konkursu

2005-04-21

Prezentujemy listę projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości. Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach 1 edycji konkursu

Oświadczenie o VAT

2005-02-10

Na stronach MGiP została opublikowana zaktualizowana wersja oświadczenia o kwalifikowalności VAT - wersja z dnia 7 lutego 2005 r. Patrz: 2.5 Dokumenty / Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Instrukcja wypełniania wniosku

2005-02-10

Na stronach MGiP została opublikowana kolejna wersja instrukcji wypełniania wniosku EFS (o dofinansowanie ze środków EFS realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR) - wersja z dnia 10 lutego 2005 r. Patrz: 2.5 Dokumenty / Instrukcja wypełniania wniosku EFS.

Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji II Priorytetu ZPORR

2005-02-10

Na stronach MGiP została opublikowana kolejna aktualizacja Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji II Priorytetu ZPORR - wersja z dnia 10 lutego 2005 r. UWAGA Patrz: 2.5 Dokumenty / EFS - Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji II Priorytetu ZPORR.

Dodatkowe załączniki do wniosku

2005-02-09

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Instytucji Zarządzajacej ZPORR podajemy listę dodatkowych załączników do wniosku. Patrz: 2.5 Dokumenty / Uzupełnienie do instruckji wypełniania wniosku.

Instrukcja wypełniania wniosku

2005-02-04

Na stronach MGiP została opublikowana kolejna wersja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków EFS realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR - wersja z dnia 1 lutego 2005 r. Patrz: 2.5 Dokumenty / Instrukcja wypełniania wniosku EFS.

Poradnik dla Beneficjentów

2005-01-24

GARR S.A.dokonała uszczegółowienia w zakresie wymaganych dokumentów określających sytuację finansową Beneficjenta. Patrz: 2.5 Dokumenty / Uzupełnienie do instrucji wypełniania wniosku.

Wskaźniki oddziaływania we wniosku

2005-01-21

Z dniem 15 grudnia 2004 roku r. Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła decyzję o usunięciu z systemu monitorowania wskaźników oddziaływania na poziomie projektu. W konsekwencji wnioskodawca nie ma obowiązku uwzględniania ww. wskaźników we wniosku aplikacyjnym ani w sprawozdaniach.

Format składanych wniosków

2005-01-17

Do czasu ogłoszenia ostatecznej wersji Generatora Wniosków, wnioski o dofinansowanie należy składać w formacie WORD.

projektowanie stron: aptus.pl